Asumisen laatua ja viihtyisyyttä.Asuntotuotanto

Asuntotuotantomme perustuu asiakkaidemme tarpeisiin. Asuntojen
suunnittelun lähtökohtana ovat toimivat tilaratkaisut, kestävät ja
miellyttävät materiaalivalinnat sekä viihtyisä asuinympäristö.
Rakennushankkeen alkuvaiheessa tehty asuntovaraus antaa mah-
dollisuuden vaikuttaa oman asunnon ratkaisuihin.


Urakointi ja projektit

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin joustavasti, ja toteutamme
hankkeen alusta loppuun tehokkaasti. Yrityksemme nopea rea-
gointikyky mahdollistaa rakennushankkeen entistä paremman
hallinnan työmaan muuttuvissa olosuhteissa. Yhteistyö pitkäaikais-
ten ja luotettavien toimittajien kanssa varmistaa projektin laaduk-
kaan lopputuloksen. Ota yhteyttä ja kerro rakennushankkeestasi
tai pyydä tarjous!

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy, Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi, Puh. (08) 822139, email: asuntoinsinoorit@pp.inet.fiMobiili